Effectievere participatie met gedragswetenschap

Participatie staat hoog op de agenda bij bijvoorbeeld gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties. In juli 2023 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, deze wet geeft aan hoe inwoners kunnen meedenken en meepraten over veranderingen in de openbare ruimte. Gedrag speelt in deze participatietrajecten een belangrijke rol, het inzetten van technieken en inzichten uit de gedragswetenschap is dan ook heel waardevol. In deze blog ontleden we een (fictief) participatietraject, per stap beschrijven we relevante kennis uit de gedragswetenschap die ingezet kan worden.